تقویت نگاه علمی و مردمی در جهاد دانشگاهی


 نماینده شیراز و زرقان در مجلس تاکید کرد:

تقویت نگاه علمی و مردمی در جهاد دانشگاهی

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بر تقویت نگاه علمی و مردمی در جهاد دانشگاهی تاکید کرد.

ابراهیم عزیزی در دیدار با مظاهر بابایی رئیس جهاد دانشگاهی استان فارس با اشاره به مأموریت ذاتی جهاد دانشگاهی گفت: شأن جهاد دانشگاهی حرکت جهادی و علمی برای حل مشکلات کشور است چراکه جامعه همین انتظار را از این مجموعه دارد.

نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تبیین نگاه جهادی و انقلابی افزود: برخی این طور تصور می کنند که کار جهادی یعنی کار شتاب زده و بدون نظم و تفکر، در حالی که بر عکس کار جهادی مبتنی بر یک ساختار علمی است و بسیاری از مشکلات کشور با این نگاه قابل حل و فصل است.

او در تعریف کار جهادی بیان کرد: کار جهادی یعنی کار مطمئن، مبتنی بر مبانی انقلاب، با کم ترین زمان و هزینه و حداکثر دستاورد که بی گمان بر یک ساختار علمی و منطقی استوار است.

عزیزی بر ورود جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف جهاد علمی در عرصه های گوناگون تاکید کرد و گفت: کشور ما با ایده ها رشد می کند و جهاد دانشگاهی در این راستا باید موانع رشد فناوری و تولید را شناسایی کرده و زمینه را برای پیشرفت کشور آماده کند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خواستار بسط نگاه علمی و مردمی در جهاد دانشگاهی شد و افزود: هر چقدر جهاد دانشگاهی از نگاه اداری فاصله گرفته و نگاه مردمی را بر مجموعه خود حاکم کند، موفقیت آن نیز بیشتر خواهد بود.

عزیزی تصریح کرد: جهاد طوری کار کند که دستاوردهایش رنگ و بوی مردمی به خود بگیرد و این موضوع زمانی تحقق پیدا می کند که کارها از ساختار اداری و دولتی به مردمی تغییر یابد.

در ابتدای این دیدار مظاهر بابایی رئیس جهاد دانشگاهی استان فارس نیز به گوشه هایی از اقدامات این مجموعه و کارهای انجام شده در استان اشاره کرد.

انتهای پیام/


نظرات


نام و نام خانوادگی
اجباری
ایمیل
اجباری
موبایل
اختیاری
توضیحات