بازدید نماینده شیراز و زرقان از روستای گچی


بازدید نماینده شیراز و زرقان از روستای گچی

 

ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از روستای گچی در جنوب شیراز بازدید کرد.

 

در این بازدید، مشکل مهم این روستا یعنی عرض باریک و روکش نامناسب جاده ورودی که موجب خطرات و سوانح زیادی می شود، توسط دهیار روستا مطرح که قرار شد برای حل مشکل، مسأله از طریق دفتر نماینده دنبال شود.


نظرات


نام و نام خانوادگی
اجباری
ایمیل
اجباری
موبایل
اختیاری
توضیحات