بیمه نقدی پول می گیرد و نسیه خدمات می دهد!


رئیس مجمع نمایندگان استان فارسبا انتقاد از سازمان تامین اجتماعی به دلیل نحوه نامناسب پرداخت هزینه درمان بیماران گفت: مردم از بیمه تامین اجتماعی در نحوه پرداخت هزینه های درمان گلایه جدی دارند.

ابراهیم عزیزی در همین رابطه اظهار داشت: نگاه به بیمه، یک نگاه حمایتی برای روزهای مبادا است و مردمی که ماه به ماه بیمه خود را نقداً پرداخت می کنند، کم ترین انتظارشان این است که در روزهای سخت بیماری، بیمه با تمام توان از آنها حمایت کند.

او سیستم پرداخت هزینه بیمه گذاران در سازمان تامین اجتماعی را ناکارآمد توصیف کرد و با توجه به مراجعه مردم به نمایندگان گلایه های آنها از این سازمان گفت: چه دلیلی دارد وقتی حق بیمه ماه به ماه پرداخت شده است، هنگام اعمال جراحی و ... ، پوشش حمایتی بیمه نصفه و نیمه و ناقص ارائه شود که حتی در بیمه تکمیلی هم این روند دیده شده است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: بسیاری از بیماران از پس هزیه های سنگین جراحی و بیمارستانی بر نمی آیند و به همین دلیل خود را بیمه می کنند اما متاسفانه باز هم بیمه آن حمایتی که شایسته است،انجام نمی دهد و مردم مجبورند هزینه ها را با قرض و وام پرداخت کنند تا ماهها بعد بیمه بخشی از هزینه را به آنها برگرداند.

عزیزی ادامه داد: آنجا نیز که بیمه می خواهد به مردم بخشی از هزینه ها را پرداخت کند، یک بروکراسی اداری چندماهه برای بیماران تدارک می بیند که واقعا نشانه ناکارآمدی و ضعف است چراکه حق بیمه را ماه به ماه نقداً از مردم گرفته است.

این نماینده مجلس حاصل بروکراسی ناکارآمد بیمه را ایجاد فساد در شقوق مختلف عنوان کرد و گفت: طبق اظهاراتی که از سوی مردم عنوان می شود، بعضا برای اینکه آنها زودتر به پول خود برسند، مجبورند که با کارمندان بیمه به نوعی تعامل کنند و این تعامل در نهایت به فساد و رشوه و ... می انجامد که زیبنده نظام اسلامی نیست.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی از ورود مجلس به بررسی ناکارآمدی بیمه تامین اجتماعی خبر داد و گفت: مجلس از ابزارهای نظارتی خود در این خصوص حتما استفاده خواهد کرد ضمن اینکه تاکنون سوالاتی نیز نمایندگان از وزیر رفاه داشته اند.

او همچنین: برای از بین بردن ضعف نظام بیمه ای نیز اگر لازم باشد طرحی را مطرح و مصوب خواهیم کرد تا خدمات بیمه ها به مردم کارآمدتر و شفاف تر شود.

عزیزی افزود: سازمان تامین اجتماعی با پول طبقه کارگر شکل گرفته و ما نمی توانیم در ارائه خدمات به این قشر به هر بهانه ای کوتاهی کنیم و مسوولان این سازمان نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند.

 


نظرات


نام و نام خانوادگی
اجباری
ایمیل
اجباری
موبایل
اختیاری
توضیحات