رای ابراهیم عزیزی به طرح شفافیت آرای نمایندگان


ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به طرح شفافیت آرای نمایندگان رای مثبت داد.

ابراهیم عزیزی در نشست علنی روز چهارشنبه 15بهمن ماه 1399 مجلس شورای اسلامی، به طرح شفافیت آرای نمایندگان رای مثبت داد.


نظرات


نام و نام خانوادگی
اجباری
ایمیل
اجباری
موبایل
اختیاری
توضیحات