جبران عقب‌ماندگی استان فارس در حوزه‌های مختلف اولویت مجمع نمایندگان است رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: پیگیری پروژه‌های محرک و زیربنایی که نقش مهمی در پیش برندگی فارس داشته باشد از دیگر اولویت‌ها است. 


رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: پیگیری پروژه‌های محرک و زیربنایی که نقش مهمی در پیش برندگی فارس داشته باشد از دیگر اولویت‌ها است.

♦️وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا مجمع نمایندگان کار را با هماهنگی و انسجام بیشتری انجام دهد، افزود: قصد بر این است تا با همت همه نمایندگان با همدلی و اتحاد که میان نمایندگان است، فصل شکوفایی از دوران مجمع را پیش رو داشته باشیم.

🛑عزیزی با بیان اینکه بنا بر این داریم که برای مجمع یک مکان خوبی را فراهم کنیم تا دستگاه‌های اجرایی و مدیران برای ارتباط بهتر با نمایندگان از این امکان بهره ببرند، افزود: این امر به سهولت ارتباطات بهتر و بیشتر نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی  کمک می‌کند.

🔖رئیس مجمع نمایندگان استان فارس بیان کرد: با این فرصت مجمع می‌تواند با وزرا و دستگاه‌های اجرایی استانی و کشوری با برنامه و نظم بیشتری ارتباط بگیرد و کارها را دنبال کند و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا نمایندگان وظایف خود را به درستی انجام دهند.

📌وی درباره اولویت‌های مجمع نمایندگان فارس نیز عنوان کرد: پیگیری امور مهم و اساسی استان در کنار حل مشکلات حوزه‌های انتخابیه از اولویت‌های مجمع نمایندگان است  همچنین پیگیری پروژه‌های محرک و زیربنایی که نقش مهمی در پیش برندگی فارس داشته باشد از دیگر اولویت‌ها است.

🔻رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به برخی از این اولویت‌ها گفت: در حوزه‌های آب، راه، راه آهن و موضوعات مختلف فرهنگی و زیرساخت‌هایی که نیازمند یک حرکت رو به رشد هستیم از اولویت‌های مجمع نمایندگان استان فارس است.

✴️عزیزی با بیان اینکه مجمع هویت خود را از نمایندگان می‌گیرد، افزود:  امید داریم در پرتو همدلی و هماهنگی زمینه تحقق پروژه‌های مهم و زیربنایی را در سطح ملی و وزارت خانه‌ها فراهم کنیم تا عقب‌ماندگی‌های فارس را جبران کنیم.

💧وی با بیان اینکه یکی از نیازهای جدی و اولویت‌دار استان فارس مسئله آب است، گفت: ما باید تلاش کنیم از ظرفیت وزارت نیرو و بخش خصوصی استفاده کرده، مشکلات آب را هدف‌گذاری و حل کنیم.


نظرات


نام و نام خانوادگی
اجباری
ایمیل
اجباری
موبایل
اختیاری
توضیحات