دیدار با مسوولان و معتمدان صدرا:
عباس فرهادی
1400/08/18