تفاهم نامه خودروی برقی/دیدار از زیمنس:
عباس فرهادی
1400/04/15