حضور در جمع فعالان سیاسی زرقان:
عباس فرهادی
1400/03/13