نشست نقشه راه نفت و گاز و پتروشیمی فارس:
عباس فرهادی
1400/03/03