نشست نقشه راه نفت، گاز و پتروشیمی استان فارس:
عباس فرهادی
1400/03/01